12 Lip

Jak w tabeli przestawnej dodać komentarz?

Do analizy sprzedaży najczęściej wykorzystujemy tabele przestawne. Nadają się one idealnie do agregowania danych i prezentacji ich w czytelny dla użytkownika sposób. Niestety pojawia się jeden, bardzo uciążliwy problem: brak komentarzy słownych.

 

Połączenie danych liczbowych i tekstowych w tabeli przestawnej

Problem ten dotyczy praktycznie większości rozwiązań BI prezentujących określone dane liczbowe. Możemy uzyskać wypasione raporty, kolorowe wykresy – ale brakuje w nich komentarzy słownych, które często są warunkiem poprawnej interpretacji danych.

Dane liczbowe pochodzą z bazy systemów ERP, gdzie takich komentarzy nie ma. Jedynym rozwiązaniem jest dodanie ich przez osoby analizujące.

Przykład: planowanie produkcji

Planista produkcji opierając się na danych sprzedaży widzi suche liczby. Nie wie, co spowodowało określone odchylenia (np. promocja, sprzedaż pakietów, zwrot towaru itp.). Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby w raporcie sprzedaży mógł zobaczyć komentarz wyjaśniający przyczynę danego zjawiska. Należy też pamiętać, że komentarz taki w praktyce musi być dodany przez inną osobę (handlowca) – zatem dane takie muszą się znajdować we wspólnej bazie danych.

 

FILM:  opis koncepcji  dodawania komentarzy w tabeli przestawnej

Na filmie przedstawiłem koncepcję, w której możliwe jest uzyskanie dostępu do komentarzy oraz dodawanie własnych komentarzy do raportów wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej.

Rozwiązanie takie można zastosować zamiast klasycznego raportowania przez handlowców.

Handlowcy po otrzymaniu wyników sprzedaży nanoszą komentarze w przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych. Komentarze te trafiają do bazy danych, do której mają także dostęp osoby decyzyjne (dyrektor handlowy, planista produkcji). Analizując sprzedaż widzą wszystkie komentarze sporządzone przez handlowców, co zdecydowanie ułatwia im poznanie przyczyn nietypowych zdarzeń.

Dodatkowo weźmy pod uwagę, że np po roku nikt już nie pamięta, co spowodowało spadek sprzedaży w marcu u klienta X, albo dlaczego w kwietniu był skok sprzedaży na produkcie Y. Takie informacje są szczególnie istotne dla planistów, którzy opierając się na danych prognozują sprzedaż.

W naszym przypadku mamy nasze komentarze w tabeli przestawnej i mamy problem rozwiązany.

 

 

Comments 3 komentarze

Justyna Michalik
22 lipca 2015 Reply

Bardzo interesujący i niezwykle ciekawy artykuł

Rom3kGD
29 października 2015 Reply

Dziękuję za artykuł. Z jakiego środowiska Pan korzysta? Nie znam tego interfejsu.

    Tomasz Zarzyka
    3 listopada 2015 Reply

    To jest w 100% Excel i nie wykorzystuję żadnych dodatkowych elementów. Rozwiązanie opiera się na tabeli przestawnej z aktywnymi zdarzeniami.

Leave a reply