22 gru

Centralna baza składników odżywczych

Jak efektywnie korzystać z centralnej bazy składników Xmart. Nowości i zasady.

Nowości w bazie Xmart

Baza Xmart jest stale uzupełniana o nowe składniki w oparciu o dane pochodzące ze specyfikacji producentów. Nowością jest dostęp do fińskiej bazy FINELI, zawierającej 312 składników podstawowych (Fineli Food Composition Database Release 17 (January 20, 2016); National Institute for Health and Welfare, Fineli). Na uwagę w bazie Fineli zasługują np. jajka, które występują w rozróżnieniu na jajka całe ze skorupką oraz jajka całe bez skorupki. Dla porównania baza IŻŻ posiada tylko jajka całe bez określenia, czy są to jajka ze skorupką, czy też bez. W rzeczywistości dane podane w bazie IŻŻ dotyczą jajek bez skorupki.
Na dzień 25 listopada w bazie Xmart znajdowało się 778 składników.

Umieszczanie nowych składników w bazie Xmart

Wielu Klientów zgłasza się do nas z prośbą o wprowadzenie do bazy Xmart nowych specyfikacji. Niestety w wielu przypadkach nie jest to możliwe ze względu na braki w przekazywanych specyfikacjach lub też niewłaściwe formaty. Dużym utrudnieniem jest także dla nas brak uporządkowania przesłanych specyfikacji. Wprowadzenie wybiórczych specyfikacji od różnych producentów, w różnych formatach nie jest obecnie możliwe.

Najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie kontaktu do producenta z prośbą o kontakt z naszą firmą w kwestii wprowadzenia specyfikacji do systemu. W takim przypadku otrzymujemy od producentów cały pakiet specyfikacji, które za pomocą oprogramowania translacyjnego wprowadzamy do naszej bazy danych. Dane takie nie są wprowadzane ręcznie, dzięki czemu mamy pewność, że wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie a przesłane specyfikacje są aktualne.

Zasady korzystania z bazy Xmart

Dostęp do bazy Xmart jest bezpłatny przez okres 6 miesięcy od daty instalacji systemu do etykietowania X-PRINTI. Wszystkie pobrane w tym okresie składniki są na trwale zapisane w bazie użytkownika i mogą być wykorzystywane bez limitu czasowego. Po okresie 6 miesięcy można wykupić usługę Aktualizacji i Dostępu do bazy Xmart (koszt: 195 PLN/rok). W ramach tej usługi użytkownicy mają dostęp do nowych wersji programu oraz centralnej bazy składników Xmart.

Leave a reply