fbpx

WYMOGI PRAWNE ORAZ ASPEKTY TECHNICZNE
ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI. WARSZTATY PROJEKTOWANIA I WYDRUKU ETYKIET
(zgodnie z rozporządzeniem UE1169/2011)

 CEL SZKOLENIA

Nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych pozwalających na tworzenie etykiet spożywczych z wykorzystaniem programów etykietujących i spełniających wymagania w obszarach:

 • Prawnym – zgodność z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych
 • Technicznym – obsługa programów do projektowania i wydruku etykiet
 • Marketingowym – etykieta przyjazna dla Klientów: czytelna, informacyjna, estetyczna

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy firm produkujących żywność, w szczególności osoby odpowiedzialne lub zaangażowane w proces tworzenia i wydruku etykiet w obszarach:

 • Merytoryczna weryfikacja informacji na etykietach produktów spożywczych
 • Projektowanie etykiet docelowych zgodnie z wymogami ustawy
 • Dobór najbardziej efektywnych metod, narzędzi, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesie wydruku etykiet

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. ASPEKTY PRAWNE

Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z wymaganiami prawnymi i zasadami w zakresie wymogów poprawnego znakowania (właściwego opisu), który powinien znaleźć się na etykietach produktów spożywczych.

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1169/2011″

Rozporządzenie 1169/2011 dotyczące etykietowania obowiązuje od dnia 13 grudnia 2014 zaś obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą obowiązywać będzie od dnia 13 grudnia 2016. Warto, więc podsumować dotychczasowe zmiany dotyczące etykietowania i znakowania produktów spożywczych oraz przygotować się do realizacji ostatniej fazy

Rozporządzenie PE i Rady 1169/2011; omówienie zmian, które wnosi Rozporządzenie w szczególności:

 • Elementy obowiązkowe na każdej etykiecie,
 • Sposób prezentacji informacji na etykiecie (czcionka, główne pole widzenia)
 • Informacje o alergenach – rozszerzony zakres informowania o substancjach powodujących alergię lub nietolerancje pokarmowe
 • Informacje o wartości odżywczej
  • Produkty zwolnienie z obowiązku znakowania wartością odżywczą
 • Prezentacja informacji na produktach nieopakowanych ( np. pieczywo, wyroby cukiernicze) lub pakowanych sprzedaży na życzenie klientów (pizza, dania gotowe, catering na wynos)
 • Znakowanie opakowań i pojemników, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, znakowanie produktów
 • Przykłady Etykiet
  • „Złe Praktyki” Najczęściej popełniane błędy przy znakowaniu żywności
  • Przykłady Właściwych Etykiet
 1. PRAWNE ASPEKTY WAŻENIA
  • Zasady prawne legalizacji
  • Zakres wagi, a dokładność ważenia

 WARSZTATY PRAKTYCZNE

Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy zapoznają się z informatycznymi i technicznymi aspektami, które mają decydujący wpływ na efektywność procesu tworzenia i wydruku etykiety spożywczej:

 • Urządzenia wykorzystywane w procesie wydruku etykiety (drukarki etykietujące, wagi)
 • Materiały eksploatacyjne (etykiety samoprzylepne termiczne i termotransferowe),
 • Narzędzia informatyczne (programy informatyczne)

Uwaga: tematyka drugiej części szkolenia jest dostosowywana do profilu Uczestnika, a w szczególności do poziomu wiedzy technicznej oraz specyfiki prowadzonej działalności oraz oczekiwań w zakresie optymalizacji procesu wydruku.

 1. ETYKIETY

Etykiety dla produktów spożywczych przede wszystkim pełnią funkcję informacyjną. Przekaz informacji musi być czytelny i jednoznaczny.

 • Etykieta, jako element komunikacji marketingowej
 • Znaczenie etykiet w optymalizacji procesów zarządzania oraz uzyskiwania przewagi konkurencyjnej
 • Rodzaje Etykiet:
  • Termiczne, termotransferowe
  • Materiały eksploatacyjne: folie termotransferowe
  • Wykorzystanie etykiet z nadrukiem stałym
 1. DRUKARKI ETYKIETUJĄCE

Podczas warsztatów Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania drukarek etykietujących oraz zasady doboru urządzeń do oczekiwanych rezultatów:

 • Zastosowanie drukarek etykietujących
 • Cechy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze drukarek etykietujących
 • Typy drukarek: termiczne i termo transferowe
 • Elementy wyposażenia dodatkowego: odklejak, obcinak, nawijak
 • Pozostałe cechy drukarek oraz najważniejsze parametry wydruku ( DPI, prędkość wydruku)
 • Wycena kosztów wydruku
 • Współpraca drukarek z komputerem
 1. PROGRAMY D O TWORZENIA I WYDRUKU ETYKIET

Rynek oferuje kilka typów programowań do tworzenia, edycji i drukowania etykiet.

Podczas warsztatów omówimy najpopularniejsze rozwiązania w tej dziedzinie.

 • Koncepcje programów do etykietowania
  • Podstawowe programy do ręcznego tworzenia etykiet (np. Zebra Designer)
  • Programy w wersji PRO umożliwiające integrację z zewnętrznymi bazami danych
  • Systemy kompleksowe (szablony + baza danych)
   • Korzyści wynikające z zastosowań systemów etykietowania opartych o bazy danych: zmiana organizacji pracy; podział obowiązków pracowników
 1. POZOSTAŁE ASPEKTY
  • Kody Kreskowe EAN 13 (stałe oraz zmienno-wagowe, cenowe); zastosowania w handlu
  • Czytniki kodów kreskowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. SPRZĘT SZKOLENIOWY
  • Zapewniamy sprzęt szkoleniowy wykorzystywany podczas warsztatów; laptopy, drukarki
  • Każdy z uczestników może używać także swojego laptopa. Dokonamy na nim instalacji oprogramowania wykorzystywanego podczas Warsztatów. Warunkiem instalacji na laptopie zewnętrznym jest:
   • System operacyjny Windows (7, 8, 10)
   • 2 GB RAM
   • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 2. 19 GODZIN SZKOLENIOWYCH
 1. CENA UCZESTNIKÓW
  • Ocena uczestników prowadzona jest poprze ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia
  • Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Xmart Group
 1. CENA SZKOLENIA 1900 PLN + VAT
 1. CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
  • Udział w warsztatach (grupa max 10 osób)
  • Materiały szkoleniowe
  • Wykorzystane podczas ćwiczeń materiały eksploatacyjne
  • Obiad oraz  serwis kawowy podczas szkolenia
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Najbliższe warsztaty: 14-15 luty

Pamiętaj o możliwości sfinansowania warsztatów w ramach KFS

oraz z Funduszy na Usługi rozwojowe  dla MŚP

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top