fbpx

Excellent Management

OPTYMALIZACJA PROCESÓW I ZARZĄDZANIE Z ZASTOSOWANIEM EXCELA

 new_xmart_

Warsztaty prezentujące rzeczywiste możliwości Excela w zarządzaniu.

 

Praktyczna znajomość Excela bardzo wzbogaca warsztat managera. Dużo ważniejsza jest jednak świadomość jego ogromnych możliwości. Tylko świadomy manager będzie wiedział, czego może wymagać od swoich pracowników, do czego dążyć i gdzie szukać rozwiązań. Każdy manager ma w swoim laptopie Excela, każdy go używa, ale czy każdy zadaje sobie pytanie:

Co ja tak naprawdę wiem o Excelu?

Podczas warsztatów dowiesz się także, dlaczego wielu informatyków i programistów odrzuca Excela.

Jak często podczas rozmowy z informatykiem wskazywał on na jego „ułomności” preferując jednocześnie znane mu rozwiązania?

Podczas warsztatów pokazujemy jak Excel może wspierać inne systemy informatyczne – nic, bowiem nie zastąpi Excela w szybkości tworzenia i elastyczności rozwiązań. Dynamika zmian w dzisiejszym biznesie jest tak duża, że często zanim wdrożysz jakiś program informatyczny, staje się on już nieaktualny. Kluczem do sukcesu staje się dzisiaj szybkość działania – i tutaj Excel jest niezastąpiony.

Dla kogo?

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do właścicieli firm, managerów i specjalistów, którzy poszukują metod poprawy wyników finansowych firmy oraz  usprawnienia swojej pracy:

 • Zależy Ci na efektywności, więc ciągle szukasz skutecznych metod i rozwiązań porządkujących i optymalizujących procesy w firmie.
 • Chcesz rzetelnych  informacji na temat  kosztów i rentowności.
 • Masz kilka systemów informatycznych, ale informacje, które z nich uzyskujesz nie zadowalają Cię w pełni.
 • Testujesz wiele zaawansowanych oprogramowań, ale nadal nie wiesz, które jest dla Ciebie najbardziej użyteczne.

Cele watsztatów

Inspiracja do twórczego wykorzystania możliwości Excela zmierzająca do:

 • Poprawy wyników finansowych: kontroling
 • Rozwoju innowacji w firmie: Excel jako źródło inspiracji do zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych
 • Optymalizacji procesów biznesowych: tworzenie aplikacji wspierających procesy zarządzania
 • Rozwoju kompetencji pracowników: innowacyjna metoda nauki Watch & Learn

Program warsztatów

Excel - wstęp

 • Czym jest dzisiejszy Excel?
 • Wersje Excela – różnice
 • Excel – narzędzie do zadań specjalnych
 • Wpływ Excela na rozwój innowacji w firmie

Raporty - podstawowe źródło informacji

Zasady skutecznej analizy danych

 • Trendy – jak je uchwycić?
 • Jak zarządzać dużą ilością danych?
 • Możliwość przechodzenia od ogółu do szczegółu

Jak przejść od prostych statycznych raportów do analiz dynamicznych?

 • Jak przetworzyć prosty raport w narzędzie analityczne?
 • Idea baz danych – klucz do gromadzenia i przetwarzania danych
 • Jak utworzyć prostą bazę danych?
 • Integracja danych z plików zewnętrznych
 • Bezpośrednie podłączenie do baz zewnętrznych (SQL)
 • Integracja z programami zewnętrznymi (CDN, Symfonia, inne)
 • Tabele przestawne jako generator raportów

Jak elastycznie rozwijać zakres analiz?

 • Wprowadzanie nowych wymiarów (np. grupy asortymentowe, kategorie)
 • Koncepcja translatora – obróbka danych źródłowych
 • Jak opracować system analizy rentowności?

Jak system informacyjny wpływa na skuteczność zarządzania?

 • Kluczowe Czynniki Sukcesu – czyli co wpływa na zysk firmy?
 • Systemy motywacyjne dla pracowników
 • Excel a strategia rozwoju firmy

Marka i VBA - Nieograniczone możliwości programowania

 • Tworzenie makr; najprostsza metoda usprawnienia pracy
 • VBA – co można zrobić za pomocą VBA?

Praktyczne przykłady aplikacji wspomagających procesy zarzadzania

System raportowania sprzedaży

 • Działanie translatora – automatyzacja procesu aktualizacji danych
 • Praca w środowisku rozproszonym – jak zapewnić dostęp do aktualizacji danych pracownikom pracującym poza firmą?
 • Wielowymiarowe analizy danych (produkt, grupa, klient, handlowiec)
 • Analiza realizacji budżetów

Kontrola kosztów

 • Bieżąca kontrola kosztów z niezależną od planu kont strukturą kosztów

Kalkulacja kosztów produkcji

 • Analiza rzeczywistych kosztów produkcji; symulacja kosztów w zależności od zmiany cen surowców, kosztów robocizny i kursów walut

CRM

 • Zarządzanie przepływem informacji; raportowanie handlowców; harmonogram zadań
 • Praca w środowisku rozproszonym

System Zarządzania Produkcją

 • Zastosowanie: kompleksowy system zarządzania produkcją z możliwością integracji z systemami zewnętrznymi (np. CDN, Symfonia)
 • Zlecenia produkcyjne, pełna kontrola przepływu partii produkcyjnych, rozliczanie czasu pracy
 • Planowanie zapotrzebowania na surowce; pętle ERP
 • Automatyczna wymiana danych i dokumentów (RW, PW, zamówienia, MM)

System budżetowania

 • Opracowanie systemu budżetowania z możliwością elastycznego wprowadzania zmian
 • Integracja z wynikami bieżącymi
 • Konsolidacja budżetów

Inne ciekawe zastosowanie Excela w biznesie

 • Integracja z urządzeniami zewnętrznymi (wagi, czytniki kodów kresowych); zastosowania w logistyce)
 • Mailing – jak szybko zrobić akcję mailingową do 1000 klientów?
 • Graficzne możliwości Excela
 • Cenniki – jak utworzyć efektowne i użyteczne cenniki?
 • Interaktywne prezentacje; jak utworzyć prezentację w Excelu w połączeniu z prezentacją zdjęć i filmów?

Forma warsztatów

 • Podczas warsztatów każdy z uczestników powinien mieć swojego laptopa oraz zainstalowaną na nim wersję Excela; najlepiej 2010 lub 2013. Podstawową wersją jest Excel 2010, jednak wszystko, co prezentujemy dotyczy także wersji 2007. Jeśli posiadasz wersję wcześniejszą, np. 2003 – to niestety wiele zagadnień nie będzie aktualnych bowiem w wersji 2007 wprowadzono wiele istotnych zmian.
 • Skupimy się na inspirowaniu poprzez przekazanie możliwie najszerszej wiedzy na temat koncepcji zastosowań Excela w biznesie. Wskażemy także alternatywne metody rozwiązywania „nierozwiązywalnych” problemów z obszaru informatyki.
 • Warsztaty Excellent Management są prowadzone w ścisłym powiązaniu z metodą Watch & Learn. Manager Lekcji, stanowiący centralny punkt systemu zawiera materiały szkoleniowe w postaci plików Excela oraz filmów instruktażowych, z których uczestnik może korzystać po zakończeniu warsztatów.
 • Stopień znajomości Excela nie jest kryterium kwalifikującym do udziału w warsztatach – jeśli wg Ciebie znasz słabo Excela to zobaczysz, co możesz dzięki niemu zyskać. Na prowadzenie zajęć z osobami o różnym poziomie znajomości Excela pozwala nam dodatkowo nasza metoda nauki i porządkowania wiedzy o Excelu Watch&Learn.
 • Harmonogram warsztatów: warsztaty trwają 9 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 17.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie celem instalacji laptopów Jesteśmy do Państwa dyspozycji już od 8:30.
Szkolenia z Excela Lublin Excellent Management

Opinie o szkoleniach

Opinie o szkoleniach

Comments (1)

Leave a reply

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top