30 gru

Kalkulator wartości odżywczych – dobre praktyki

Znajdziesz tutaj wskazówki, w jaki sposób szybciej, skuteczniej i bezpieczniej pracować z Kalkulatorem.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka awarii komputera bezwzględnie zaleca się wykonywanie systematycznych kopii bezpieczeństwa.
Dane te pozwolą w takim przypadku na odtworzenie danych i ewentualne uruchomienie systemu na innym komputerze (zmiana komputera wymaga uzyskania nowych kluczy licencyjnych).
Istnieją 2 warianty sporządzania kopii zapasowych: na dysku lokalnym oraz dysku zewnętrznym. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zapis na niezależnym od komputera dysku zewnętrznym. Najczęściej bowiem awarie dotyczą samego komputera, na którym znajduje się Kalkulator.

Edycja receptur w przypadku braku specyfikacji

Bardzo często w trakcie wpisywania receptury okazuje się, że nie posiadamy składnika w bazie – nie dysponujemy też jego specyfikacją. Co zrobić w takim przypadku?

Najefektywniej będzie zastosować następującą procedurę:

  1. Dodajemy brakujący składnik do bazy, wprowadzając jedynie informacje, które posiadamy: np. Marmolada wiśniowo-truskawkowa firmy Frutex. Oznaczamy status składnika jako nieaktywny (czerwone pole)
  2. Dodajemy do grup składników nową grupę: BRAKI i przypisujemy ją do naszego składnika.
  3. Po zapisaniu składnika możemy już go dodać do naszej receptury (pamiętajmy, żeby odznaczyć status składników przy wyborze [Pokazuj tylko aktywne składniki]

Jakie znaczenie ma zastosowanie w tym przypadku statusu nieaktywny oraz przypisanie do grupy BRAKI?

Po pierwsze w recepturze składnik taki będzie oznaczony na czerwono, co od razu sugeruje, że mamy do czynienia z nieprawidłowością (składniki nieaktywne wyświetlane są na czerwono w recepturach).
Przypisanie natomiast do grupy BRAKI ma bardzo praktyczny wymiar. Dzięki funkcji filtrowania składników możemy natychmiast odszukać wszystkie składniki, które nie zostały w pełni zdefiniowane i po otrzymaniu specyfikacji uzupełnić brakujące dane. Po otrzymaniu specyfikacji danego składnika uzupełniamy brakujące informacje, zmieniając jednocześnie status na aktywny oraz przypisujemy do wybranej grupy, np. Surowce. Następnie przydatna jest funkcja wyszukania receptur zawierających określony składnik. Dzięki niej szybko przechodzimy do receptury, w której znajdował się składnik o niepełnych danych i dokonujemy ostatecznej weryfikacji specyfikacji wyrobu gotowego. Procedura ta pozwala na płynne wprowadzanie receptur, niezależnie, czy posiadamy wszystkie potrzebne specyfikacje.

Reguły filtrowania – jak szybko odnaleźć produkt w bazie?

Kalkulator Xmart posiada wbudowane reguły filtrowania charakterystyczne dla systemu Windows.
Po wpisaniu frazy {jab} program wyszuka wszystkie składniki zawierające frazę jab – niezależnie od kolumny. Jak widać zostały także wyświetlone składniki firmy Jabex.

Jeśli wpiszemy dwie frazy: {jab susz} wówczas program wyświetli wszystkie składniki zawierające frazę jab lub frazę susz.

Jeśli natomiast chcemy przeszukać bazę wg dwóch lub więcej kryteriów należy dodać znak +.
Wpisując {jab +susz} program wyświetli składniki, które zawierają łącznie frazy jab oraz susz.
Opcja ta jest szczególnie przydatna w niektórych przypadkach, np. kiedy szukamy składnika mak niebieski, gdyż w bazie istnieje wiele składników zawierających samą frazę mak.

Kontrola urzędowa – jak się do niej przygotować?

Rozporządzenie UE 1169/2011 dopiero wchodzi w życie, zatem brakuje jeszcze praktycznych doświadczeń w tym zakresie. O ile ocena zgodności np. składu surowcowego oraz wyróżnienia alergenów są w miarę (?) jednoznaczne, o tyle w przypadku tabel energetycznych może pojawić się wiele wątpliwości. Jak zatem przygotować się do kontroli i co jest istotne w trakcie obliczania wartości odżywczych?

Na poprawność obliczeń mają wpływ 2 zasadnicze elementy receptura (zgodność z rzeczywistą recepturą produkcji) oraz jakość i źródło specyfikacji składników.

W przypadku samej receptury zwróćmy uwagę na następujące zagadnienia:

  • Masa wyrobów gotowych po procesie produkcyjnym; to kluczowy czynnik wpływający na obliczenia; pamiętajmy, że tabela energetyczna wskazuje na zawartość składników odżywczych w 100g wyrobu gotowego – zatem istotne jest, czy w oparciu o recepturę uzyskujemy np. 20 czy też 18,5 kg wyrobu gotowego
  • Uwzględnienie wszystkich składników w recepturze

Drugim czynnikiem poprawności obliczeń jest jakość specyfikacji składników. W trakcie samodzielnego wprowadzania składników do bazy zwracajmy uwagę, czy nie został popełniony błąd liczbowy w wartościach odżywczych (np. brak miejsca po przecinku, lub jedno 0 za dużo).

Niezależnie od w/w czynników w trakcie kontroli powinniśmy wykazać procedurę, jaką zastosowaliśmy do obliczenia wartości odżywczych. Dlatego też Kalkulator Xmart tworzy specyfikację prezentującą nie tylko recepturę – ale także źródła pochodzenia poszczególnych składników. W załączonym przykładzie widać dokładnie, jakie są źródła specyfikacji każdego składnika. W ten sposób możemy szybko udokumentować osobie kontrolującej pochodzenie poszczególnych składników.

W trakcie kontroli brana jest pod uwagę tzw. STARANNOŚĆ WYKONANIA. Oznacza ona, że w trakcie procesu obliczania wartości odżywczych zachowano wszystkie niezbędne procedury, aby otrzymać poprawne wyniki, a ewentualne odchylenia mogą wynikać jedynie z naturalnych, średnich odchyleń występujących w każdym badaniu. Dlatego też o staranności wykonania świadczy fakt udokumentowania źródeł pochodzenia specyfikacji poszczególnych składników. Biorąc pod uwagę powyższy aspekt należy unikać wprowadzania do bazy składników bez dokładniejszego opisu – np. jeśli wprowadzamy do bazy brakującą specyfikację maku, należy zaznaczyć kto jest jego producentem oraz informację, że dane pochodzą z opakowania produktu.

Leave a reply