fbpx
System do Zarządzania Producją PRODUX

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PRODUX

Koncepcja systemu do zarządzania produkcją Produx polega na zintegrowaniu w jedną całość dwóch systemów:

1. Systemu zarządzania produkcją Produx

2. Zewnętrznego  systemem Finansowo – Księgowego (FK).

Idea Systemu Produx polega na podłączeniu  naszego systemu produkcyjnego  do baz istniejącego w firmie systemu FK oraz wymianie niezbędnych dokumentów (PZ, RW, PW, MM) pomiędzy programami.

W efekcie dotychczasowy system komputerowy uzyskuje pełną funkcjonalność systemu zarządzania produkcją i to niezależnie od możliwości posiadanego programu FK.

Co może system produkcyjny PRODUX?

System Produx może występować w różnych konfiguracjach modułowych. Posiada także odmienne rozwiązania struktur zleceń produkcyjnych w zależności od charakteru produkcji (produkcja seryjna, jednostkowa).

Dzięki budowie modułowej oraz ogromnej elastyczności możemy się idealnie dostosować do potrzeb oraz możliwości danej firmy. W praktyce nie ma tu żadnych ograniczeń

Naważniejsze  funkcjonalności systemu PRODUX:

 • Zaawansowany system śledzenia partii produkcyjnych (od dostawy surowców po wyrób gotowy)
 • Precyzyjne rozliczenia kosztów produkcji z uwzględnieniem kosztów surowców, robocizny oraz kosztów technicznych
 • Możliwość zarządczej symulacji kosztów do celów handlowych
 • Rozbudowany moduł zakupów oparty o plany sprzedaży i uwzględniający zróżnicowane warunki dostaw (pełna pętla ERP)
 • Uproszczona obsługa dla operatorów; wykorzystanie minikomputerów przemysłowych do zastosowań na halach produkcyjnych
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
  • Wagi (recepturowanie, kontrola, KTP)
  • Czytniki kodów kreskowych
  • Karty RFID (ewidencja czasu pracy)
  • Sterowniki PLC (sterowanie maszynami)

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top