fbpx

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Targi i Misje jako element ekspancji firmy X-mart na arenie międzynarodowej” realizowanego w ramach

3 Osi Priorytetowej, Działania 3,9 konkursu nr RPLU.03.09.00-IP.01-06-001/19 RPO WL na lata 2014-202,

serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie Modułowego stoiska wystawienniczego,

zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi znajdującymi się w załącznikach zamieszonych poniżej:

 

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE (link do zał. 18 ram) ( link do zał. 20 ram)
  2. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO (link do zał. 18 ram) (link do zał. 20 ram)
  3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top