12 mar

Minimalna wielkość czcionki na etykietach – jak zmierzyć?

Minimalną wielkością czcionki zgodnie z rozporządzeniem UE 1169/2011 jest 1.2 mm, obliczone dla małej litery „a”. Jak zatem zmierzyć tak małą wysokość?

Obliczenie za pomocą linijki odpada – nie uzyskamy tak wysokiej dokładności.

Powiększenie czcLINIJKA_EXCELionki

Załóżmy, że chcemy zmierzyć wysokość czcionki ARIAL 7.

Powiększamy więc czcionkę 30-krotnie do rozmiaru 210 (30×7). Drukujemy tekst, mierzymy wysokość i dzielimy przez 30. Na drukarce TOSHIBA B-FV4D uzyskałem wynik 38 mm, co daje po podzieleniu wysokość 1,27 mm. Test wykonałem z wykorzystaniem programu EXCEL. Stosując powyższą metodę wysokość ARIAL 6.5 wynosi 1.2 mm, natomiast ARIAL 6 1.1 mm.

Wydruk w wielu wierszach

Piszesz małe „x” w kolejnych 30 wierszach. Następnie ustawiasz interlinię tak, aby poszczególne „x”-y dotykały do siebie. Następnie drukujesz tekst, mierzysz jego wysokość i dzielisz przez liczbę wierszy (w tym przypadku przez 30).

Niestety – nie wszystkie programy umożliwiają ręczną modyfikację interlinii, więc metoda ta jest dość kłopotliwa w realizacji.

X-printi: program do wydrukuLINIJKA_POMIAR etykiet – LINIJKA POMIAROWA

Jeśli posiadasz program X-printi możesz skorzystać z wbudowanej linijki. Wówczas najlepiej jest powiększyć ekran wielokrotnie i zmierzyć wysokość litery. Na pomiarze rzeczywistym linijka pokazała wynik 1.33 mm dla czcionki ARIAL 7.

Porównując obydwie metody różnica wynosi tylko 0.06 mm – więc wynik jest chyba zadowalający.

 

Leave a reply