21 gru

Nowe funkcje w kalkulatorze wartości odżywczych

Wszystkie zaprezentowane w biuletynie funkcje dostępne są po wykonaniu aktualizacji Programu.

 

KALKULATOR X-mart jest programem komputerowym wchodzącym w skład systemu X-printi i służy do obliczania wartości odżywczych produktów spożywczych na podstawie receptur technologicznych.

KALKULATOR X-mart automatyzuje proces tworzenia tabel wartości odżywczych dla wyrobów gotowych zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 1169/2011.

 

Wyszukiwanie receptur zawierających wybrany składnik

W zakładce receptury został dodany nowy przycisk [Wybierz składnik]:

Po jego kliknięciu możemy wybrać określony składnik a program wyświetli wszystkie receptury z jego zawartością. Nazwa składnika zostanie wyświetlona w obrębie przycisku. Wybierając przycisk Wyczyść filtry lub Wszystkie składniki program ponownie wyświetli pełną listę receptur.

Edycja receptury: usprawnienie procesu pobierania składników z bazy Xmart

W trakcie edycji receptury, kiedy natrafimy na brak składnika w bazie lokalnej, możemy automatycznie przejść do przeszukania bazy Xmart. Załóżmy, że poszukujemy składnika firmy Diamant. Wpisujemy w polu filtr frazę {diam}. Program wyświetlił nam jeden składnik, niestety nie ten, którego poszukujemy. Klikamy zatem przycisk [Szukaj w Bazie Xmart].

Teraz program automatycznie wyświetlił nam listę wszystkich składników znajdujących się w bazie Xmart i zawierających poszukiwaną frazę {diam}.

Jeśli na liście tej znajduje się poszukiwany składnik wystarczy oznaczyć go do pobrania i kliknąć przycisk [Pobierz zaznaczone składniki] Po pobraniu składnika do bazy lokalnej możemy bezpośrednio umieścić go w recepturze. Jest to najszybsza metoda dodawania składników z bazy Xmart. Dzięki tej funkcji masz bezpośredni dostęp do bazy Xmart dokładnie w momencie, kiedy dodajesz składnik do receptury.

Kartoteka składników: kopiowanie nazwy w edycji składników

W trakcie samodzielnego wprowadzania składników należy wypełnić dwa pola: Nazwa oraz Nazwa surowcowa. Często nazwy te są tożsame, dlatego po wprowadzeniu pierwszej nazwy możemy kliknąć przycisk ←KOPIA – program skopiuje wówczas nazwę do pola Nazwa surowcowa.

Pamiętajmy, że nazwa surowcowa jest wykorzystywana do generowania składu surowcowego wyrobu gotowego. Zamiast pełnej nazwy handlowej program przy tworzeniu składu zastosuje nazwę surowcową, np. margaryna 80%. Jeśli jest to także składnik złożony to w nawiasie kwadratowym zostanie wyszczególniony jego skład.

Kartoteka składników: Składniki org. a Składniki

W kartotece składników znajdują się 2 pola wyglądające na pierwszy rzut oka bardzo podobnie. Jeśli dany składnik jest składnikiem złożonym wówczas mamy obowiązek umieścić jego skład na wyrobie gotowym (w przypadku, kiedy jego udział % przekracza 2%). Dlatego też potrzebna jest nam informacja o jego składzie surowcowym. W niektórych jednak przypadkach oryginalny skład surowcowy podany przez producenta możemy zmodyfikować, usuwając pewne elementy. W takim przypadku skład surowcowy ze specyfikacji wprowadzamy w polu Składniki org – i klikając przycisk KOPIA kopiujemy całą zawartość do pola Składniki.

Następnie możemy dokonać korekty w polu Składniki (np. usunięcie nazwy regulator kwasowości). Wówczas w składzie wyrobu gotowego pojawi się zapis z pola Składniki, a nie z pola Składniki org.
Jakie jest zastosowanie obydwu pól? Ma to znaczenie w przypadku kontroli urzędowej. W takim przypadku możemy wykazać jaka jest oryginalna informacja podana przez producenta w specyfikacji produktu i jaką korektę dokonaliśmy w jego składzie przeznaczonym do wydruku.

Składniki: pole filtru grupy składników

W linii filtrów dodany został przycisk umożliwiający filtrowanie składników wg. grup.
Dzięki temu możemy szybko odnaleźć składniki z określonej grupy, np. półprodukty zdefiniowane w oparciu o receptury własne.

Edycja receptury: Anuluj

Aktualnie przy wyjściu z edycji receptury za pomocą przycisku Anuluj pojawia się okno dialogowe, które wymaga od nas potwierdzenia, czy chcemy wyjść bez zapisu zmian, czy też z zapisem.
Opcja ta została dodana ze względu na ryzyko niezapisania zmian dokonanych w recepturze. Jeśli wprowadziliśmy jakiekolwiek zmiany w recepturze to program przy wyjściu ostrzega nas o konieczności dokonania zapisu. W przeciwnym wypadku moglibyśmy utracić wprowadzone przez nas zmiany.

 

Leave a reply