fbpx
Zarządzanie produkcją, oprogramowanie X-mart
Zarządzanie produkcją, oprogramowanie X-mart

Produkcja
wg ściśle
zadanych receptur

Produx-PC: branża spożywcza i chemiczna

Wersja PC jest przeznaczona do zastosowań w produkcji seryjnej, w której jednym z elementów procesu produkcyjnego jest naważanie składników zgodnie z zadanymi recepturami (branża spożywcza, chemiczna).

Zarządzanie partiami produkcyjnymi

W celu pełnej identyfikacji przepływu materiałów w momencie przyjęcia surowców na magazyn każdy dostarczony surowiec otrzymuje unikalny kod produkcyjny (możliwość wydruku etykiet). W trakcie naważania operator odczytuje czytnikiem numer kodu, co pozwala na śledzenie przepływu surowca oraz zapobiega naważeniu niewłaściwych surowców. Moduł wagowy jest podpięty bezpośrednio do wag, co zapewnia pełną zgodność z zadanymi recepturami (system ewidencjonuje każdą naważkę sporządzaną w trakcie procesu produkcji).

Struktura wyrobów gotowych ma postać drzewa, w skład którego wchodzą materiały oraz półprodukty. Technolog odpowiedzialny za sporządzanie receptur może określić dopuszczalne zakresy odchyleń wagowych w trakcie procesów naważania. Wszelkie odstępstwa podlegają nadzorowi osób upoważnionych.

Zlecenia produkcyjne – elastyczne rozwiązania dostosowane do specyfiki produkcji

Kluczowym elementem procesu produkcji są zlecenia produkcyjne. Ich koncepcja została tak opracowana, aby całkowicie wyeliminować potrzebę tworzenia dokumentów magazynowych na surowce pobierane do produkcji. Rozliczanie materiałów odbywa się w trakcie zamykania zlecenia, podczas którego system generuje wszystkie niezbędne dokumenty księgowe (RW, PW). Dzięki temu ogranicza się ilość pracy koniecznej do obsługi dokumentów.

Kalkulacje kosztów produkcji

Interesującym rozwiązaniem jest możliwość rzeczywistej wyceny produkcji uwzględniającej nie tylko koszty surowców, ale także koszty robocizny (stałej i zmiennej) oraz koszty wydziałowe definiowane wg. indywidualnych wzorów (np. wg zaangażowania środków produkcji lub czasu pracy). Metoda ta pozwala na uzyskanie rzeczywistych kosztów produkcji opartych o realne zaangażowanie zasobów produkcyjnych a nie ogólne wskaźniki kosztów ogólnych.

Zakupy – pełna obsługa zamówień

Bardzo ważnym elementem zarządzania procesem produkcji jest moduł ZAKUPY, w którym system w oparciu o sporządzony plan sprzedaży (np. dla kolejnych 16 tygodni) bilansuje zapotrzebowanie na wszystkie składniki niezbędne do produkcji, z uwzględnieniem posiadanych stanów surowców, półproduktów, dostaw w drodze oraz czasów dostaw. W efekcie końcowym kupiec widzi wykaz wszystkich surowców, które musi zakupić w bieżącym tygodniu, aby nie stracić ciągłości zaopatrzenia. Zatwierdzone zamówienia są automatycznie wysyłane do dostawców drogą mailową.

Śledzenie przepływu partii produkcyjnych

Procedury stosowane w systemie Produx-PC pozwalają na odtworzenie pełnej historii produkcji wyrobu gotowego. Po wpisaniu numeru partii wyrobu gotowego system wskaże cały przebieg procesu produkcji z wyszczególnieniem zużytych surowców i wskazaniem dostaw, z jakich pochodzą wszystkie wykorzystane do produkcji składniki.

Produx-PC z racji rozbudowanej kontroli przepływu partii produkcyjnych oraz modułów wagowych jest szczególnie polecany do branży spożywczej. Wspomaga on nie tylko bieżące procesy produkcyjno-logistyczne ale jest także źródłem wiedzy o rzeczywistych kosztach produkcji.

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top