fbpx
Zarządzanie produkcją, oprogramowanie X-mart
Produkcja przemysłowa

Produkcja
oparta na
rozbudowanych strukturach technologicznych

Produx-PM: branża maszyn i urządzeń

Wersja PM przeznaczona jest do zarządzania procesami produkcyjnymi w firmach produkujących wyroby jednostkowe o rozbudowanych strukturach technologicznych (np. branża maszynowa).

Elastyczne rozliczanie zleceń

W wersji PM zastosowano specyficzną metodę rozliczania zleceń produkcyjnych. Operator w trakcie rozliczania zlecenia może decydować, czy rozlicza dane zlecenie na poziomie półproduktu, czy też na poziomie składników tego półproduktu (tzw. zwijanie i rozwijanie półproduktów). Funkcja ta ma szerokie zastosowanie w przypadku bardzo rozbudowanych struktur (np. zawierających kilkaset pozycji), gdyż upraszcza cały proces rozliczania eliminując konieczność kaskadowego rozliczania półproduktów.

Zewnętrzne koszty produkcji

Produx-PM uwzględnia także specyficzne koszty zewnętrzne powstające w trakcie procesów produkcyjnych (np. kooperacja, usługi obce). Przypisanie ich na poziomie zleceń umożliwia rzeczywiste rozliczenie kosztów produkcji, co jest jednym z najważniejszych zadań wszystkich wersji systemu Produx.

Ofertowanie – wycena produkcji

Dodatkową korzyścią zastosowania systemu Produx-PM jest możliwość ofertowania w oparciu o zlecenia historyczne. Wybierając dowolne zlecenie historyczne można dokonać przybliżonej wyceny dla produktu o zbliżonych parametrach technicznych z uwzględnieniem cen aktualnych.

Funkcje dodatkowe

Produx-PM może być wdrożony w dowolnej konfiguracji z uwzględnieniem modułów systemu Produx:

  • Zarządzanie partiami produkcyjnymi
  • Zakupy
  • Kontrola jakości

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top