fbpx
Zarządzanie produkcją

PRODUX

OPTYMALNY SYSTEM

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Jak wybrać optymalny system produkcyjny?

Produkcja należy do jednych z najtrudniejszych obszarów do informatyzacji. Wynika to z faktu, iż procesy produkcyjne są w każdej firmie inne i wymagają indywidualnego podejścia. Systemy jakości narzucają coraz to wyższe wymagania, których standardowe programy produkcyjne nie mogą spełnić.

W praktyce większość firm posiada funkcjonujące już systemy finansowo-księgowe oraz sprzedaży i poszukują rozwiązania, które można zintegrować z posiadanym programem. Rozwiązaniem idealnym byłoby, gdyby producent oprogramowania podstawowego (FK, sprzedaż) mógł zaoferować moduł, który spełniłby oczekiwania Klienta. Niestety – w większości przypadków jest to niemożliwe.

Rozwiązaniem jest zastosowanie niezależnych aplikacji informatycznych  zintegrowanych z systemem podstawowym. Przy właściwej integracji i dostosowaniu do potrzeb firmy uzyskujemy jeden spójny układ gwarantujący skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi.

W systemie PRODUX skupiamy się na idealnym dostosowaniu do wewnętrznych procedur. Dlatego oferujemy różnorodne rozwiązania uzależnione od specyfiki produkcji, a przede wszystkim od:

  • charakteru produkcji (produkcja powtarzalna, jednostkowa)
  • typu zleceń produkcyjnych
  • rodzaju struktur/receptur
  • celu systemu (optymalizacja procesów, kontroling kosztów).

Wersje systemu Produx

KONCEPCJA PRODUX

Możliwość dostosowania do specyficznych procesów produkcji. Precyzyjne rozliczenie kosztów, kontrola partii produkcyjnych.

PRODUX PM

Dostosowanie do produkcji jednostkowej o rozbudowanych strukturach produktów: produkcja urządzeń.

PRODUX PC

Produkcja powtarzalna oparta na wielopoziomowych recepturach produkcji: branża spożywcza, chemiczna.

PRODUX FP

Kontrola procesów w integracji z urządzeniami zewnętrznymi (wagi, sterowniki PLC): przetwórstwo spożywcze.

Leave a reply

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top