fbpx
Zarządzanie produkcją

ZAPROJEKTUJ

TWÓJ SYSTEM RECEPTUROWANIA

Jeśli planujesz wdrożyć zintegrowany system zarządzania produkcją to pierwszym krokiem powinno być precyzyjne opracowanie modelu recepturowania. Koncepcja ta determinuje działanie całego systemu i decyduje, czy ostatecznie uzyskasz efekty, jakich oczekujesz.

Dedykowana aplikacja wspierająca  proces recepturowania

Jeśli nie posiadasz zintegrowanego systemu zarządzania produkcją, a produkujesz w oparciu o ustalone receptury/struktury to możesz zastosować niezależne moduły do recepturowania.

Kontroluj zużycie materiałów oraz koszty – struktura działania

Moduł do recepturowania, umożliwia zdefiniowanie receptur dla poszczególnych wyrobów gotowych z uwzględnieniem półproduktów, które posiadają własne receptury.

Oprócz surowców w recepturach można zawrzeć także dodatkowe elementy kosztowe:

  • Robocizna zmienna
  • Robocizna stała
  • Koszty techniczne
  • Koszty wydziałowe

Kontroluj rzeczywisty koszt produkcji

W dowolnym momencie możesz sprawdzić aktualny koszt produkowanych wyrobów. Modyfikując ceny (w kartotekach towarowych lub w module kalkulacyjnym) widzisz aktualny koszt z uwzględnieniem wszystkich składowych: surowców, opakowań, robocizny oraz kosztów wydziałowych.

Kontroluj zużycie surowców

Wprowadzając wielkość produkcji wyrobów gotowych możesz porównać rzeczywiste zużycie surowców ze zużyciem wynikającym z receptur. Pojawienie się istotnych odchyleń świadczy o możliwości wystąpienia ponadnormatywnych odpadów lub też niewłaściwie zdefiniowanych receptur.

Koncepcja podziału kosztów wydziałowych

Zastosowany model podziału kosztów wydziałowych opiera się na ustaleniu indywidualnych wskaźników dla wyrobów, a nie jednego wspólnego klucza podziałowego (np. wg wartości).

Element ma duże znaczenie w przypadku zróżnicowanego asortymentu produkcji, gdzie zaangażowanie środków produkcji do poszczególnych wyrobów jest zróżnicowane.

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top