fbpx

PORTFOLIO NAJWAŻNIEJSZYCH REALIZACJI XMART GROUP

Realizacje z 2015

Hirschvogel

Hirschvogel Components Poland, Gliwice

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ + usługi doradcze

Projekt  kompleksowo realizowany przez Fawag  S.A.

Elementy realizowane przez Xmart Group w ramach projektu:

 • Oprogramowanie minikomputerów połączonych z miernikami wagowymi służące do ilościowej ewidencji produkcji (obliczanie ilości detali na podstawie mas jednostkowych)
 • Obsługa urządzeń zewnętrznych (czytniki RFid; czytniki kodów kreskowych, drukarki etykiet)
 • Integracja z systemem SAP
Łosoś

PRZETWOSTWO RYBNE ŁOSOŚ, Ustka

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PRODUX FP+ usługi doradcze

Projekt  kompleksowo realizowany przez Fawag  S.A.

Elementy realizowane przez Xmart Group w ramach projektu:

 • Zintegrowany system zarządzania produkcją
  • System zleceń produkcyjnych
  • Rozliczanie ilościowe i wartościowe produkcji
  • Pełna ewidencja procesów produkcyjnych oparta na partiach produkcyjnych
 • Obsługa terminali wagowych
 • Obsługa sterownika PLC (B&R)
medisept

MEDISEPT

PRODUX-PC
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ oraz PROCESAMI LOGISTYCZNYMI + usługi doradcze

 • System zarządzania produkcją zintegrowany z programem CDN XL
 • Pełna kontrola przepływu procesów produkcyjnych za pomocą partii produkcyjnych
 • Zaawansowane procedury kontroli jakościowej dostosowane do branży farmaceutycznej
 • Planowanie produkcji (integracja z planami sprzedaży)
 • Rozliczanie ilościowe i wartościowe produkcji
 • Planowanie zakupów z uwzględnieniem planów produkcji
 • Pełna obsługa procesów zamówień
 • Innowacyjne rozwiązania organizacyjne (eliminacja dokumentów papierowych)
Slawex - klient X-mart

SLAWEX
Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej

System ewidencji i analizy raportów finansowych klientów (RZiS, bilans)+ usługi doradcze

Rozwiązanie dedykowane umożliwiające historyczną analizę zmiany standingu finansowego klientów.

System jest w pełni dedykowana aplikacją uwzględniającą specyfikę  prowadzonej działalności.

Realizacje z 2014

Herbapol

HERBAPOL

KOMPLEKSOWY SYSTEM BUDŻETOWANIA SPRZEDAŻY

Etap Doradczo – Projektowy

Celem tego etapu było zaprojektowanie i zbudowanie dedykowanej aplikacji informatycznej będącej KOMPLEKSOWYM SYSTEM BUDŻETOWANIA SPRZEDAŻY.
Projektowanie aplikacji odbywało się przy ścisłej współpracy z działem Controlingu
Firma Xmart opracowała niezbędne elementy aplikacji: architekturę systemu budżetowego, zakres funkcjonalny, integracje i transfer danych , warstwę technologiczną.

Etap Programowania i wdrożenia

Na bazie stworzonego projektu Firma Xmart zaprogramowała SYSTEM i wdrożyła go. Wdrożenie odbyło się poprzez szkolenie pracowników działu kontrolingu z zakresu technik zastosowanych w budowie systemu czyli architektury systemu (powiązania baz danych), transferu plików (wymiana danych), połączeń ADO umożliwiających pracę w sieci , technik programistycznych VBA.

Mastermedia

MASTER MEDIA

SYSTEM RAPORTOWANIA SPRZEDAŻY – oprogramowanie dedykowane

Dedykowane, w pełni dopasowane do potrzeb Klienta oprogramowanie, które pozwoliło na automatyzację procesów przetwarzania danych, zwiększając efektywność pracy działów sprzedaży i zakupów.

W ramach zlecenia firma Xmart Group przeprowadziła następujące czynności:

 • doradztwo i opracowanie optymalnych procedur organizacyjnych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych pochodzących z istniejącego systemu sprzedażowo-magazynowego (Oracle)
 • opracowanie skutecznych narzędzi informatycznych wspierających analizę danych sprzedażowo-magazynowych na bazie aplikacji Microsoft Excel
 • utworzenie zintegrowanego systemu analizy danych w oparciu o dane źródłowe pochodzące z istniejącego systemu
 • utworzenie struktury plików raportowych opartych na bazach danych z możliwością pracy wielu użytkowników,
logo X-control
Program do zarządzania stomatologią

KLINIKI STOMATOLOGICZNE

SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA W KLINIKACH STOMATOLOGICZNYCH

X-CONTROL
Aplikacja do zarządzania kosztami i przychodami w klinice stomatologicznej

X-DENTI
Aplikacja do kompleksowego zarządzania procesami  mającymi miejsce  w klinikach stomatologicznych

GARDEN DESIGNERS

PAKIET APLIKACJI DEDYKOWANYCH

Pakiet dedykowanych aplikacji obsługujących  następujące procesy w firmie:

 • Zarządzanie kosztami, przychodami i projektami ,
 • Zarządza parkiem maszyn i pojazdów (bieżąca dostępność, wykorzystanie w projektach, koszty użytkowania, obowiązujące terminy serwisowe) ,
 • Zarządzać pracownikami (płace, absencje pracowników wykonujących prace fizyczne, zaangażowanie w poszczególne projekty).

Efekty wdrożenia: automatyzacja prac w firmie, kontrola nad kluczowymi procesami.

Korzyści dla właściciela: dostęp do informacji zarządczych, pozwalających na określenie rentowności poszczególnych projektów oraz rentowność całej firmy, większa kontrola nad biznesem, oszczędność czasu. Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu.

Opinia Klienta

stella

STELLA-PACK

WDROŻENIE APLIKACJI SYSTEM DO ZAMÓWIEŃ JEDNORAZOWYCH

Pakiet SZKOLENIA-DORADZTWO- WDROŻENIE

SZKOLENIE – DORADZTWO : „Zastosowanie zaawansowanych technik EXCELA w   firmie Stella Pack: tworzenie aplikacji wspomagających procesy zarządzania; techniki podłączeń SQL w EXCELU ” 30 godzin; uczestnicy: kadra managerska.

Szkolenia przeprowadzone przez Xmart Group miały na celu wypracowanie możliwości korzystania z programu MS Excel oraz obsługi aplikacji wykorzystywanych zarówno w praktyce produkcyjnej jak i w logistyce. Zostały one dostosowywane do specyfiki procesów występujących w firmie. Rezultaty spotkań warsztatowych: wzrost skuteczności w wykonywaniu bieżących zadań oraz wzrost efektywności pracy.

BUDOWA I WDROŻENIE APLIKACJI DEDYKOWANEJ: ”Zamówienia Jednorazowe” czyli zarządzanie procesem zleceń wewnętrznych w firmie Stella Pack S.A”

To bardzo przydatne narzędzie pomaga koordynować złożony proces łańcucha zleceń wewnętrznych; spina pracę kilku kluczowych działów, a kadrze managerskiej zapewnia bieżąca kontrolę zdarzeń. Na dzień dzisiejszy z aplikacji korzysta ok 30 osób.

Opinia Klienta

EXCEL Szkolenia

LOGNET

CYKL SZKOLEŃ

 • Microsoft  Excel w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa.
 • Zastosowanie Microsoft Excel w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Opinia Klienta

SPA ORKANA

WDROŻENIE APLIKACJI SYSTEM EWIDENCJI I ROZCHODU MATERIAŁÓW

Dzięki niemu zautomatyzowaliśmy obsługę procesów mających miejsce w sekcji beauty  KOMPLEKSU SPA ORKANA.  Aplikacja pozwoliła na zarządzanie magazynem produktów używanych do zabiegów kosmetycznych:  zamówienia, dostawy, receptury , rozliczanie usług, ewidencja usług, kontrola stanów magazynowych, partii produkcyjnych.

Opinia Klienta

Asprim

ASPRIM

SYSTEM CRM

Wdrożenie dedykowanego oprogramowanie CRM. Program ten umożliwia bieżący dostęp do informacji niezbędnych do obsługi Klientów segmentu rolniczego, bieżącą komunikację użytkowników, pozwala prowadzić harmonogram zadań i projektów oraz dowolnie go modyfikować. Aplikacja umożliwia segmentacje informacji wg istotnych dla Klienta kryteriów. Wdrożenie aplikacji zautomatyzowało proces obsługi Klientów.

Opinia Klienta

Realizacje z 2013

OBO BETTERMANN

SYSTEM RAPORTY I ANALIZY

Pierwszy etap współpracy, o charakterze doradczo-eksperckim, obejmował opracowanie optymalnych procedur organizacyjnych w zakresie przepływu informacji pomiędzy handlowcami i kadrą zarządzającą oraz szkolenie pracowników dotyczące skutecznych metod przepływu informacji.

Następnie firma Xmart stworzyła narzędzie informatyczne CRM wspierające wymianę i przepływ informacji handlowych w firmie (m.in. zapis i edycja informacji dotyczących współpracy z Klientami; transfer i integracja danych pomiędzy centralą firmy a pracownikami w terenie, nadawanie terminów realizacji, kategoryzacja zdarzeń i wielopoziomowe zarządzanie projektami). System CRM został zintegrowany z systemem księgowym oraz sprzedaży, dzięki czemu powstał bardzo zaawansowany SYSTEM RAPORTY I ANALIZY pozwalający na precyzyjną analizę historii sprzedaży oraz umożliwiający prognozowanie.

Uzyskaliśmy automatyczną, wielowymiarową informację o strukturze sprzedaży, aktywną analizę Klientów, Dostawców, Producentów, Towarów.

Tradis - klient X-mart

TRADIS

System budżetowania sprzedaży dla handlowców.

Specyfika projektu polegała na możliwości budżetowania sprzedaży dla poszczególnych klientów na poziomie grup asortymentowych za pomocą układów graficznych.

System obejmował kompleksowe rozwiązanie, od momentu generowania plików wyjściowych do scalania budżetów częściowych w budżet centralny.

Leave a reply

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top