Zarządzanie produkcją, czasem pracy

SKUTECZNA

KONTROLA
WYDAJNOŚCI PRACY

Aplikacja wspierająca kontrolę wydajności pracy w procesie produkcyjnym

Celem programów rejestrujących czas pracy jest precyzyjna ewidencja czasu pracy w powiązaniu z konkretnymi zleceniami produkcyjnymi oraz wykonywanymi czynnościami.

Rejestratory zleceń produkcyjnych

Zastosowanie minikomputerów Xmart wyposażonych w czytniki RFID oraz czytniki kodów kreskowych pozwala na automatyczną identyfikację zleceń oraz pracowników.

System ewidencjonuje czas rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności, przypisując go do konkretnego zlecenia produkcyjnego.

Powiązanie z wielkością produkcji pozwala na obliczenie wydajności konkretnego pracownika lub całej brygady.

W oparciu o generatory rozliczeń możliwe jest obliczenie wskaźników wydajności będących podstawą do naliczania płac.

Ewidencja zdarzeń nietypowych

Specyfiką procesów produkcji jest występowanie zdarzeń nieplanowanych (awarie, brak surowca) powodujące przestoje produkcyjne.

Elastyczność modułów Xmart pozwala na uwzględnienie ich w ewidencji zleceń, co dodatkowo pozwala na analizę ciągłości pracy oraz wykorzystania parku maszynowego.

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top