fbpx

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
I BUDOWA APLIKACJI W EXCELU

 

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie metodologii budowy aplikacji z wykorzystaniem VBA
  • Warstwa techniczna (VBA)
  • Metodologia
  • Dobre praktyki
 • Nauka praktycznych zastosowań Excela w budowie aplikacji oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • Opracowanie własnej aplikacji wspierającej zarządzanie wybranym procesem

PLUS EXTRA BONUS:

 • Tylko w 1 edycji warsztatów każdy z Uczestników otrzyma dostęp do naszej autorskiej metodologii XWA pozwalającej na budowę aplikacji w Excelu z wykorzystaniem baz MS SQL:
  • 1 licencja dla developera (XWA Studio) (dostęp: 12 miesięcy)
  • 5 licencji dla użytkowników końcowych (dostęp: 12 miesięcy)
  • + dodatkowe lekcje z zakresu budowy aplikacji z wykorzystaniem technologii XWA

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Znajomość Excela – średniozaawansowany lub wyższy
  • Wymaga wiedza m.in. na temat: stosowania formuł oraz tabel przestawnych
  • Znajomość makr jest wskazana, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w kursie
 • Osoby dążące do automatyzacji pracy w obszarach
  • Tworzenie procedur automatyzujących czynności powtarzalne
  • Budowa aplikacji wspomagających zarządzanie wybranymi procesami biznesowymi

 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

 • Warsztaty ukierunkowane są na poznanie PRAKTYCZNYCH rozwiązań, które na co dzień stosuję w budowie różnorodnych aplikacji do zarządzania procesami: np. programy ewidencyjne, budżetowanie, planowanie sprzedaży, systemy raportujące
 • Każdy z uczestników po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami budowy aplikacji będzie mógł opracować własną aplikację do zarządzania wybranym obszarem, stosując odpowiednie techniki oraz gotowe kody VBA dostępne w materiałach szkoleniowych
 • Szkolenie nie jest poświęcone teoretycznemu poznawaniu składni VBA – ale praktycznym zastosowaniom w wybranych procesach

 

SCHEMAT SZKOLENIA:

 • Konsultacja wstępna (1h)
  • Spotkanie indywidulane 1:1, którego celem jest poznanie oczekiwań Uczestnika, jego poziomu znajomości Excela oraz obszarów zastosowań biznesowych
  • Przygotowanie materiałów wstępnych przygotowujących do efektywniejszej pracy w trakcie szkolenia
 • Spotkania Online
  • Spotkania odbywają się w grupach z wykorzystaniem MS Teams lub TeamViewer
   • Zastosowanie programu TeamViewer umożliwia prowadzącemu bezpośredni wgląd w ekran Użytkownika i wykonanie ewentualnych operacji
  • Lekcja 1 – wprowadzenie do metodyki pracy
   • Czas: 3 godziny
   • Wprowadzenie do metodyki budowy aplikacji w Excelu
   • Przygotowanie narzędzi wspomagających (makra przyspieszające pracę)
   • Omówienie zasad pracy z Managerem Lekcji
    • Wszystkie materiały szkoleniowe (pliki oraz filmy szkoleniowe) będą dostępne poprzez program Manager Lekcji posiadający połączenie z bazą wiedzy firmy Xmart
   • Lekcje 2-10
    • Cykl 9 godzinnych lekcji odbywających się co drugi dzień (poniedziałek, środa, piątek) w trybie zdalnym (grupa poranna lub wieczorna)
   • Konsultacje indywidualne
    • Po zamknięciu 10 lekcji każdy z Uczestników ma możliwość skonsultowania 1:1 z prowadzącym własnego projektu wykonania własnej aplikacji wspomagającej wybrany proces biznesowy
    • Czas: 1 godzina
   • Praca indywidualna w oparciu o materiały szkoleniowe
    • Przygotowanie projektu własnej aplikacji
    • Czas: 2-3 tygodnie
   • Spotkanie końcowe
    • Czas: 3 godziny
    • Omówienie aplikacji przygotowanych przez Uczestników

 

W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM ZAKRESU SZKOLENIA O TECHNOLOGIĘ XWA LICZBA GODZIN WARSZTATOWYCH ZOSTANIE ZWIĘKSZONA. TERMINY SPOTKAŃ ZOSTANĄ USTALONE W TRAKCIE ZAJĘĆ.

Wszystkie materiały szkoleniowe (pliki oraz dodatkowe filmy szkoleniowe) są dostępne dla Uczestników w specjalnym programie do nauki MagiaExcelaWatch & Learn.

Każdy z Uczestników otrzymuje roczną licencję na korzystanie z programu MagiaExcela.

 

 

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 

 1. Wstęp do budowy aplikacji
  a) Co stanowi o istocie działania programów?
  b) Prezentacja wybranych rozwiązań
 2. Metodologia BFR – klucz do budowy efektywnych rozwiązań
  a) Podział warstwy aplikacji na 3 podstawowe elementy:
           – Baza
           – Formularz
           – Raport
  b) Jak tworzyć „bazy” w Excelu
 1. Wprowadzenie do VBA
  a) Deweloper – podstawowe informacje
  b) Różnice pomiędzy nagrywarką makr, a samodzielnym pisaniem kodu
  c) Część związana z wprowadzeniem do VBA może być przekazana Uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć w formie materiałów szkoleniowych w systemie MagiaExcela w celu lepszego przygotowania do zajęć
  d) Przygotowanie warsztatu programisty
  – Instalacja przydatnych dodatków ułatwiających pracę
  * Zestaw makr optymalizujących pracę programisty (np. nawigator arkuszy, zmiana notacji kolumn, definiowanie nazw kodowych itp.)
 2. Projektowanie aplikacji – od czego zacząć?
  a) Cel aplikacji – wpływ na strukturę rozwiązania
  – Tabele źródłowe
  – Praca grupowa
  – Prawa dostępu
  b) Podejście procesowe
  – Definicja procesu biznesowego i wpływ na strukturę rozwiązania
  c) Struktura aplikacji
  – Menu główne
  – Nawigacja w programie
  – Moduły operacyjne
  – Jak zapewnić automatyczną aktualizację wersji?
  – Wersjonowanie
 1. Budowa tabel źródłowych
  a) Jak i gdzie zapisywać dane programu
  – Arkusze wewnętrzne
  – Skoroszyty zewnętrzne
  – Opcja dodatkowa: baza MS SQL
  b) Metody połączeń oraz integracji
  – Zastosowanie PQ do integracji danych z plików zewnętrznych
  – Pobieranie danych z plików oraz katalogów
  – Modyfikacja zapytań PQ
 1. Formularze – metoda komunikacji z programem
  a) Zastosowanie formularzy UserForm
  b) Budowa formularzy w arkuszach
 2. Techniki zapisu danych w bazie
  a) Stosowanie bazy w postaci arkuszy wewnętrznych lub plików zewnętrznych
  b) Dodawanie nowych rekordów
  – Definicja ostatniego wiersza
  c) Modyfikacja istniejących zapisów
  – Odszukanie i zamiana wybranego rekordu/rekordów
  – Wykorzystanie filtru zaawansowanego do zbiorczej modyfikacji wielu rekordów (np. aktualizacja danych sprzedażowych)
  d) Wybrane techniki:
  – Funkcje: LastRow, LastColumn, WithRow
  – Otwieranie i zamykanie plików
 3. Zestaw praktyk, technik i narzędzi ogólnego stosowania
  a) Zasady optymalizacji pracy
  b) Metodyka nazw własnych (arkusze)
  c) Kopiowanie danych w VBA
  d) Stosowanie zmiennych
  – Rodzaje zmiennych
  – Definicje zmiennych
  e) Techniki:
  – Ustawienia wstępne dewelopera
  – Debugowanie programu
  – Stosowanie znaczników w kodzie
  f) Instrukcje warunkowe (If, Select Case)
  g) Pętle For Next
  h) Obsługa błędów; komunikaty
  i) Formularze UserForm
  – Kiedy, jak i do czego stosować
  – Tryb pracy: modalny/niemodalny
  – Wprowadzanie list wyboru pobieranych z kartotek/bazy
  j) Zastosowanie komunikatów MsgBox
  k) Zastosowanie zdarzeń
  – Workbook_open
  – Worksheet_SelectionChange
  – Worksheet_Change
  – DoubleClick
  – Ograniczenia w zakresie działania zdarzeń (zastosowanie intersect)
  l) Stosowanie nazw
  – Nazwy stałe/dynamiczne
  m) Praca z VBA na tabelach przestawnych
  – Uruchamianie zdarzeń DoubleClick
  – Techniki wyświetlania szczegółów
  – Pobieranie wartości z wybranej kolumny
  – Filtrowanie złożone
  * Zastosowanie filtrów ręcznych w połączeniu ze zdarzeniem Worksheet_Change
  n) Zastosowanie filtrowania zaawansowanego do budowy formularzy w arkuszach
  – Filtrowania złożone
  – Połączenie ze zdarzeniami Worksheet_Change
 4. Wybrane rozwiązania stosowane w budowie aplikacji
  a) Systemy raportowe z opcją DrillDown/DrillUp
  – Jak zbudować system raportowania z automatycznym odświeżaniem danych dla użytkowników końcowych?
  b) Model budżetowe
  c) Wykresy dynamiczne
  d) Zapisywanie dokumentów (xls*, pdf itd.)
  e) Generowanie kodów kreskowych (EAN13; EAN128, QR)

 

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

X-mart Group Mariola Zarzyka

ul . Zielona 3  23-204 Kraśnik  www.xmart.pl

mariola@xmart.pl  505 835 430

Prowadzący:

TOMASZ ZARZYKA

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Założyciel oraz CEO X-mart Group, firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi. Architekt systemów informatycznych (X-printi Solutions).
Pasjonat Excela w zarządzaniu. Twórca autorskiej metody nauki MagiaExcela w trybie Watch&Learn.
Więcej informacji znajdziesz na kanale YT oraz LI.

Harmonogram szkolenia – do ustalenia indywidualnie przy kontakcie telefonicznym:

 • konsultacje indywidualne (1 godzina)
 • Spotkanie 1 (3 godziny)
 • Warsztaty robocze: 9 godzin
  • Godzinne spotkanie odbywające się w dwóch grupach:
   • Grupa poranna (godziny pracy: 8-15)
   • Grupa wieczorna (godzina: 18 lub 19)
  • Konsultacje indywidualne dodatkowe w miarę potrzeb (2 godziny)
  • Łączna ilość: 15 godzin
  • Spotkanie końcowe
   • Grupa poranna: 10:00-13:00
   • Grupa popołudniowa: 17:00-20:00

Na zakończenie szkolenia każdy z Uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu wraz ze wskazaniem specyfiki wykonanej samodzielnie aplikacji.

Koszt szkolenia:

 • 1950 zł BRUTTO

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

X-mart Group Mariola Zarzyka

ul . Zielona 3  23-204 Kraśnik  www.xmart.pl

mariola@xmart.pl  505 835 430

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top