fbpx

WYMOGI PRAWNE ORAZ ASPEKTY TECHNICZNE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

Warsztaty projektowania i wydruku etykiet

(zgodnie z rozporządzeniem UE 1169/2011)

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy firm produkujących żywność, w szczególności osoby odpowiedzialne lub zaangażowane w proces tworzenia i wydruku etykiet w obszarach:

 • Merytorycznej weryfikacji informacji na etykietach produktów spożywczych
 • Interpretowania wymogów prawnych dotyczących znakowania żywności
 • Projektowania etykiet docelowych zgodnie z wymogami ustawy
 • Doboru najbardziej efektywnych metod, narzędzi, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesie wydruku etykiet
 • Obliczania wartości odżywczych dla produktów żywnościowych

 

Ramowy program usługi

I ASPEKTY PRAWNE

Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z wymaganiami prawnymi i zasadami w zakresie wymogów poprawnego znakowania (właściwego opisu), który powinien znaleźć się na etykietach produktów spożywczych.

 1. Rozporządzenie 1169/2011 dotyczące etykietowania obowiązuje od 13 grudnia 2014 r., zaś obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą od 13 grudnia 2016 r. Podsumujemy zmiany dotyczące etykietowania i znakowania produktów spożywczych w ciągu kilku ostatnich lat oraz wspomożemy uczestników w realizacji całości wymogów. Powiemy także, jak przygotować się na nadchodzące zmiany prawne w związku ze znakowaniem wartością odżywczą z przodu opakowania oraz wprowadzaniem systemu Nutri Score.Powyższe zagadnienia dotyczą w szczególności zakładów produkujących żywność, które nadal mają trudności w tych obszarach oraz osób, które chcą rozwijać swoje firmy poprzez rozszerzanie oferty i wprowadzanie do handlu produktów opakowanych.
 • Elementy obowiązkowe na każdej etykiecie
 • Sposób prezentacji informacji na etykiecie (czcionka, główne pole widzenia)
 • Informacje o alergenach – rozszerzony zakres informowania o substancjach powodujących alergię lub nietolerancje pokarmowe
 • Informacje o wartości odżywczej
 • Prezentacja informacji na produktach nieopakowanych (np. pieczywo, wyroby cukiernicze) lub pakowanych sprzedaży na życzenie klientów (pizza, dania gotowe, catering na wynos)
 • Znakowanie opakowań i pojemników, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2

 

 1. Przykłady Etykiet
 • „Złe praktyki”, czyli najczęściej popełniane błędy przy znakowaniu żywności
 • Właściwie wykonane etykiety
 1. Pozostałe akty prawne
 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych grup środków spożywczych
 • rozporządzenie (WE) nr 178 / 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 1. Prawne aspekty ważenia
 • Zasady legalizacji
 • Zakres wagi a dokładność ważenia

II WARSZTATY PRAKTYCZNE

Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy zapoznają się z informatycznymi i technicznymi aspektami, które mają decydujący wpływ na efektywność procesu tworzenia i wydruku etykiety spożywczej:

 • Urządzenia wykorzystywane w procesie wydruku etykiety (drukarki etykietujące, wagi)
 • Materiały eksploatacyjne (etykiety samoprzylepne termiczne i termotransferowe)
 • Narzędzia informatyczne (programy informatyczne)

Uwaga: tematyka drugiej części szkolenia jest dostosowywana do profilu Uczestnika, a w szczególności do poziomu wiedzy technicznej oraz specyfiki prowadzonej działalności oraz oczekiwań w zakresie optymalizacji procesu wydruku.

 1. ETYKIETY

Etykiety dla produktów spożywczych przede wszystkim pełnią funkcję informacyjną. Przekaz informacji musi być czytelny i jednoznaczny.

 • Etykieta jako element komunikacji marketingowej
 • Znaczenie etykiet w optymalizacji procesów zarządzania oraz uzyskiwania przewagi konkurencyjnej
 • Rodzaje etykiet

 

 1. PROGRAMY DO OBLICZANIA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ
 • obliczanie wartości odżywczych z wykorzystaniem Kalkulatora

– od receptury do tabeli energetycznej,

– praca z ubytkami technologicznymi – masa wyrobu gotowego,

– pułapki recepturowania (zmienne jednostki miary, półprodukty),

– generowanie składników surowcowych z wyróżnieniem alergenów,

– ewidencja receptur

 • generowanie składów surowcowych
  – zachowanie kolejności malejącej,

– składy złożone (półprodukty, składniki złożone),

– wyróżnianie alergenów,

– udziały procentowe poszczególnych składników,

– pozostałe istotne elementy pracy z Kalkulatorem wartości odżywczych

 • zasady przygotowania karty produktu
 • dodatkowe korzyści z zastosowania Kalkulatora wartości odżywczych
  – obliczanie kosztów produkcji,

– rozliczanie produkcji,

– kontrola naważania; wagi recepturujące

 1. DRUKARKI ETYKIETUJĄCE

Podczas warsztatów Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania drukarek etykietujących oraz zasady doboru urządzeń do oczekiwanych rezultatów:

 • Zastosowanie drukarek etykietujących
 • Cechy, na które należy zwrócić uwagę przy ich wyborze
 • Typy drukarek: termiczne i termotransferowe
 • Elementy wyposażenia dodatkowego: odklejak, obcinak, nawijak
 • Pozostałe cechy drukarek oraz najważniejsze parametry wydruku (DPI, prędkość wydruku)
 • Wycena kosztów wydruku
 • Współpraca drukarek z komputerem
 1. PROGRAMY D O TWORZENIA I WYDRUKU ETYKIEY
 • Koncepcje programów do etykietowania
 • Podstawowe programy do ręcznego tworzenia etykiet (np. Zebra Designer)
 • Programy w wersji PRO umożliwiające integrację z zewnętrznymi bazami danych
 • Systemy kompleksowe (szablony + baza danych) np. X-printi
 • Korzyści wynikające z zastosowań systemów etykietowania opartych o bazy danych: zmiana organizacji pracy; podział obowiązków pracowników
 1. KODY KRESKOWE
 • Najczęstsze typy kodów: kod EAN13, kody wagowe, kody logistyczne GS1 dla sieci handlowych etc.
 • Jak uzyskać kody dla swojego przedsiębiorstwa?
 • Czytniki kodów kreskowych

Główny cel usługi

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych pozwalających na samodzielne tworzenie etykiet spożywczych z wykorzystaniem programów etykietujących oraz spełniających wymagania w obszarach:

 • Prawnym – zgodność z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011)
 • Technicznym – obsługa programów do projektowania i wydruku etykiet, obliczanie wartości odżywczych
 • Marketingowym – etykieta przyjazna dla Klientów: czytelna, informacyjna, estetyczna

Cel edukacyjny

Poznanie zasad dotyczących znakowania produktów spożywczych.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu swobodnie porusza się w następujących obszarach:

 • Merytoryczna weryfikacja informacji na etykietach produktów spożywczych
 • Projektowanie etykiet docelowych zgodnie z wymogami ustaw
 • Dobór najbardziej efektywnych metod, narzędzi, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesie wydruku etykiet
 • Obliczanie wartości odżywczych dla produktów żywnościowych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • Uczestnik zobowiązany jest do 100% frekwencji. Jeśli nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu w terminie szkolenia, wiedza zostanie mu przekazana w terminie przez niego ustalonym.
 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez analizę ich zaangażowania w praktycznej fazie szkolenia.
 • Na koniec szkolenia zostanie wykonany test ewaluacyjny.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu potwierdzający nabyte umiejętności.

Adres realizacji usługi

Lublin ul. Wolska 11a, woj. lubelskie

Dwudniowe szkolenie przebiegać będzie w wersji hybrydowej – pierwszego dnia wersja online, natomiast kolejny dzień szkoleniowy planujemy przeznaczyć na spotkanie “na żywo” w naszym biurze na Wolskiej w Lublinie. Istnieje także możliwość spotkania w siedzibie Klienta po wcześniejszym ustaleniu zasad spotkania.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe
 • Zapewniamy sprzęt szkoleniowy wykorzystywany podczas warsztatów: laptopy, drukarki, wagi, komputery.

Zajęcia poprowadzą

Tomasz Zarzyka – założyciel Xmart Group, manager z ponad 25 letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami (Mieszko SA, LFW Fawag SA, Symbio); pasjonat Excela oraz twórca wielu innowacyjnych programów do zarządzania przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. Od 7 lat rozwija firmę informatyczno-doradczą X-mart Group specjalizującą się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań informatycznych dla branży spożywczej. Aplikacje i systemy X-mart wspierają organizację procesów biznesowych w obszarach zarządzania produkcją, logistyki, sprzedaży, etykietowania oraz ważenia. W trakcie spotkania zaprezentuje całkowicie nową koncepcję projektowania i wydruku etykiet, która jest odpowiedzią na najważniejsze aspekty związane z etykietowaniem: prostota obsługi, wyróżnianie alergenów, tabele energetyczne. Na etykiety spojrzy także z innego punktu widzenia: jak usprawnić organizację pracy oraz jak etykieta może pomóc w sprzedaży. Zaprezentuje także jak wykorzystać Kalkulator Wartości Odżywczych do obliczania rentowności oraz rozliczenia produkcji.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Zapewniamy: skrypt szkoleniowy, sprzęt i materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych.

Cena obejmuje także bazowe narzędzia informatyczne do wyliczania wartości odżywczych.

Weryfikację własnych etykiet (max 5 pozycji) podczas warsztatów praktycznych.

Warunki techniczne

Osoba zainteresowania uczestnictwem musi dokonać zapisu na usługę co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma link aktywacyjny do platformy szkoleniowej. Lista obecności ze szkolenia będzie sporządzona na podstawie potwierdzenia przekazanego drogą e-mail i/lub potwierdzona na czacie, ewentualnie telefonicznie.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. SPRZĘT SZKOLENIOWY
  • Zapewniamy sprzęt szkoleniowy wykorzystywany podczas warsztatów; laptopy, drukarki
  • Każdy z uczestników może używać także swojego laptopa. Dokonamy na nim instalacji oprogramowania wykorzystywanego podczas Warsztatów. Warunkiem instalacji na laptopie zewnętrznym jest:
   • System operacyjny Windows (7, 8, 10)
   • 2 GB RAM
   • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 2. 18 GODZIN SZKOLENIOWYCH
 1. OCENA UCZESTNIKÓW
  • Ocena uczestników prowadzona jest poprze ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia
  • Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Xmart Group
 1. CENA SZKOLENIA 3000 PLN + VAT
 1. CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
  • Udział w warsztatach (grupa max 10 osób)
  • Materiały szkoleniowe
  • Wykorzystane podczas ćwiczeń materiały eksploatacyjne
  • Obiad oraz  serwis kawowy podczas szkolenia
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Najbliższe warsztaty:
14-15 lutego 2022 r.

Pamiętaj o możliwości sfinansowania warsztatów w ramach KFS

oraz z Funduszy na Usługi rozwojowe  dla MŚP

Prowadzący:

TOMASZ ZARZYKA

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Założyciel oraz CEO X-mart Group, firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi. Architekt systemów informatycznych (X-printi Solutions).
Pasjonat Excela w zarządzaniu. Twórca autorskiej metody nauki MagiaExcela w trybie Watch&Learn.
Więcej informacji znajdziesz na kanale YT oraz LI.

Harmonogram szkolenia – do ustalenia indywidualnie przy kontakcie telefonicznym.

Na zakończenie szkolenia każdy z Uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu.

Koszt szkolenia:

 • 3000 PLN + VAT

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

X-mart Group Mariola Zarzyka

ul . Zielona 3  23-204 Kraśnik  www.xmart.pl

mariola@xmart.pl  505 835 430

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top