fbpx

EXCEL to nie tylko program do obliczeń i robienia wykresów

Excel to narzędzie, które traktujemy w Xmart z dużym szacunkiem.

Pomaga nam rozwiązywać – z pozoru – nierozwiązywalne zadania, z którymi prawdopodobnie także i Ty spotykasz się na co dzień w swojej pracy.

 • Obliczenia liczbowe
 • Tworzenie wykresów
 • Raportowanie

       to tylko niewielka część możliwości Excela!

Gdzie leży klucz do efektywnego wykorzystania Excela?

Niezależnie do tego, w jakim stopniu znasz Excela – najważniejszą rzeczą jest STRUKTURA – czyli schemat powiązań jaki stosujesz w swoich rozwiązaniach.

Pomimo, że z Excelem pracuję już od wielu lat największy postęp zrobiłem w momencie, zacząłem stosować metodologię, którą nazwałem BFR.

Jest to koncepcja, w której dzielę moje rozwiązanie na 3 główne części:

 • Bazę
 • Formularz
 • Raporty

Dzięki temu mogę tworzyć aplikacje, na których może pracować wielu użytkowników jednocześnie. Same rozwiązania są wielokrotnie wydajniejsze i bezpieczniejsze, gdyż wszystkie dane są przechowywane w niezależnych plikach lub bazach danych.

Excel potrafi zapewnić całościową obsługę dowolnego procesu w firmie

Stosując metodologię BFR możesz:

 • Utworzyć dowolną aplikację wspomagającą zarządzanie wybranym procesem (także taką, która dotyczy zarządzania informacjami tekstowymi)
 • Zintegrować utworzoną aplikację z innymi systemami
 • Używać tej aplikacji w sieci
 • Przesyłać zdalnie dane
 • Modelować procesy organizacyjne

Excel jako narzędzie, które zoptymalizuje Twój system informatyczny

Zabrzmi to może przewrotnie, ale zauważyliśmy, iż wielokrotnie barierą w rozwoju firmy jest system informatyczny.

Jeśli nie jest on idealnie dostosowany do naszych potrzeb to borykamy się z problemem braku wielu informacji. Często narzuca to także stosowanie nieefektywnych procedur organizacyjnych.

Przy pomocy Excela możemy uzupełnić te luki, nie burząc zastosowanych już rozwiązań.
Optymalizacją procesów i zarządzaniem z zastosowaniem Excela zajmujemy się podczas warsztatów Excellent Management.

Szkolenia z Excela Lublin

Co może Excel?

Leave a reply

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top