fbpx
Waga

PEŁNA KONTROLA

PROCESÓW NAWAŻANIA

Aplikacje automatyzujące  proces ważenia

Dedykowane aplikacje wspierające naważanie  mogą obsługiwać dowolne procesy wykorzystujące pomiar masy podczas produkcji .

W układach takich wagi podłączane są do komputera za pomocą łączy (RS232, RS485, USB). Sygnały z mierników wagowych poddawane są obróbce bezpośrednio w programie komputera, co pozwala na wykonanie każdej czynności niezależnie od możliwości samego miernika wagowego.

Rozwiązanie to dotyczy  wag legalizowanych  jak i nie podlegających legalizacji.

Kontrola i ewidencja pomiarów

Programy ewidencyjne służą do zapisu pomiarów z możliwością wprowadzania dodatkowych informacji, np. numeru partii produkcyjnej.

Szczególne zastosowanie modułów ewidencyjnych to kontrola towarów paczkowanych. Elastyczność programu pozwala nie tylko na wprowadzanie informacji dodatkowych ale także zastosowanie specyficznych procedur ważenia, np. w ściśle określonych odcinkach czasu lub też zadanych seriach.

Kontrola procesów naważania

Połączenie modułów recepturujących z modułami wagowymi umożliwia pełną kontrolę naważania surowców zgodnie z zadanymi recepturami. Poszczególne pomiary mogą być jednocześnie zapisywane w bazie, co pozwala na ścisłą kontrolę procesu produkcji.

Moduły wagowe mogą też współpracować z czytnikami kodów kreskowych oraz RFID w celu odczytu danych dot. produktów lub zleceń produkcyjnych.

© 2019 X-Mart Group. Wszystkie prawa zastrzeżone

back to top