Szkolenie

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW
I BUDOWA APLIKACJI
W EXCELU

Cele szkolenia

 • Poznanie metodologii budowy aplikacji z wykorzystaniem VBA
  • Warstwa techniczna (VBA)
  • Metodologia
  • Dobre praktyki
 • Nauka praktycznych zastosowań Excela w budowie aplikacji oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • Opracowanie własnej aplikacji wspierającej zarządzanie wybranym procesem

Tematyka szkolenia

a) Co stanowi o istocie działania programów?
b) Prezentacja wybranych rozwiązań

a) Podział warstwy aplikacji na 3 podstawowe elementy:
         – Baza
         – Formularz
         – Raport
b) Jak tworzyć „bazy” w Excelu

a) Deweloper – podstawowe informacje
b) Różnice pomiędzy nagrywarką makr, a samodzielnym pisaniem kodu
c) Część związana z wprowadzeniem do VBA może być przekazana Uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć w formie materiałów szkoleniowych w systemie MagiaExcela w celu lepszego przygotowania do zajęć
d) Przygotowanie warsztatu programisty
– Instalacja przydatnych dodatków ułatwiających pracę
* Zestaw makr optymalizujących pracę programisty (np. nawigator arkuszy, zmiana notacji kolumn, definiowanie nazw kodowych itp.)

a) Cel aplikacji – wpływ na strukturę rozwiązania
– Tabele źródłowe
– Praca grupowa
– Prawa dostępu
b) Podejście procesowe
– Definicja procesu biznesowego i wpływ na strukturę rozwiązania
c) Struktura aplikacji
– Menu główne
– Nawigacja w programie
– Moduły operacyjne
– Jak zapewnić automatyczną aktualizację wersji?
– Wersjonowanie

a) Jak i gdzie zapisywać dane programu
– Arkusze wewnętrzne
– Skoroszyty zewnętrzne
– Opcja dodatkowa: baza MS SQL
b) Metody połączeń oraz integracji
– Zastosowanie PQ do integracji danych z plików zewnętrznych
– Pobieranie danych z plików oraz katalogów
– Modyfikacja zapytań PQ

a) Zastosowanie formularzy UserForm
b) Budowa formularzy w arkuszach

a) Stosowanie bazy w postaci arkuszy wewnętrznych lub plików zewnętrznych
b) Dodawanie nowych rekordów
– Definicja ostatniego wiersza
c) Modyfikacja istniejących zapisów
– Odszukanie i zamiana wybranego rekordu/rekordów
– Wykorzystanie filtru zaawansowanego do zbiorczej modyfikacji wielu rekordów (np. aktualizacja danych sprzedażowych)
d) Wybrane techniki:
– Funkcje: LastRow, LastColumn, WithRow
– Otwieranie i zamykanie plików

a) Zasady optymalizacji pracy
b) Metodyka nazw własnych (arkusze)
c) Kopiowanie danych w VBA
d) Stosowanie zmiennych
– Rodzaje zmiennych
– Definicje zmiennych
e) Techniki:
– Ustawienia wstępne dewelopera
– Debugowanie programu
– Stosowanie znaczników w kodzie
f) Instrukcje warunkowe (If, Select Case)
g) Pętle For Next
h) Obsługa błędów; komunikaty
i) Formularze UserForm
– Kiedy, jak i do czego stosować
– Tryb pracy: modalny/niemodalny
– Wprowadzanie list wyboru pobieranych z kartotek/bazy
j) Zastosowanie komunikatów MsgBox
k) Zastosowanie zdarzeń
– Workbook_open
– Worksheet_SelectionChange
– Worksheet_Change
– DoubleClick
– Ograniczenia w zakresie działania zdarzeń (zastosowanie intersect)
l) Stosowanie nazw
– Nazwy stałe/dynamiczne
m) Praca z VBA na tabelach przestawnych
– Uruchamianie zdarzeń DoubleClick
– Techniki wyświetlania szczegółów
– Pobieranie wartości z wybranej kolumny
– Filtrowanie złożone
* Zastosowanie filtrów ręcznych w połączeniu ze zdarzeniem Worksheet_Change
n) Zastosowanie filtrowania zaawansowanego do budowy formularzy w arkuszach
– Filtrowania złożone
– Połączenie ze zdarzeniami Worksheet_Change

a) Systemy raportowe z opcją DrillDown/DrillUp
– Jak zbudować system raportowania z automatycznym odświeżaniem danych dla użytkowników końcowych?
b) Model budżetowe
c) Wykresy dynamiczne
d) Zapisywanie dokumentów (xls*, pdf itd.)
e) Generowanie kodów kreskowych (EAN13; EAN128, QR)

Warsztaty ukierunkowane są na poznanie PRAKTYCZNYCH rozwiązań, które na co dzień stosuję w budowie różnorodnych aplikacji do zarządzania procesami: np. programy ewidencyjne, budżetowanie, planowanie sprzedaży, systemy raportujące

Każdy z uczestników po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami budowy aplikacji będzie mógł opracować własną aplikację do zarządzania wybranym obszarem, stosując odpowiednie techniki oraz gotowe kody VBA dostępne w materiałach szkoleniowych

Szkolenie nie jest poświęcone teoretycznemu poznawaniu składni VBA – ale praktycznym zastosowaniom w wybranych procesach

Profil uczestnika:

Znajomość Excela – średniozaawansowany lub wyższy
 • Wymagana wiedza na temat stosowania formuł oraz tabel przestawnych
 • Znajomość makr jest wskazana, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w kursie
Osoby dążące do automatyzacji pracy w obszarach
 • Tworzenie procedur automatyzujących czynności powtarzalne
 • Budowa aplikacji wspomagających zarządzanie wybranymi procesami biznesowymi

Schemat szkolenia:

Konsultacja wstępna

Spotkanie indywidualne
1 godz.
 • Spotkanie indywidualne 1:1, którego celem jest poznanie oczekiwań Uczestnika, jego poziomu znajomości Excela oraz obszarów zastosowań biznesowych.
 • Przygotowanie materiałów wstępnych przygotowujących do efektywniejszej pracy w trakcie szkolenia.

Spotkania online

Lekcja 1
3 godz.
 • Spotkania odbywają się w grupach z wykorzystaniem MS Teams lub TeamViewer (Zastosowanie programu TeamViewer umożliwia prowadzącemu bezpośredni wgląd w ekran Użytkownika i wykonanie ewentualnych operacji)
 • Wprowadzenie do metodyki budowy aplikacji w Excelu
 • Przygotowanie narzędzi wspomagających (makra przyspieszające pracę)
 • Omówienie zasad pracy z Managerem Lekcji
 • Wszystkie materiały szkoleniowe (pliki oraz filmy szkoleniowe) będą dostępne poprzez program Manager Lekcji posiadający połączenie z bazą wiedzy firmy Xmart
Lekcje 2-10
9x1 godz.

Cykl 9 godzinnych lekcji odbywających się co drugi dzień (poniedziałek, środa, piątek) w trybie zdalnym (grupa poranna lub wieczorna)

Spotkania odbywają się w dwóch grupach:

 • Grupa poranna (godziny pracy: 8-15)
 • Grupa wieczorna (godzina: 18 lub 19)
Konsultacje indywidualne
1 godz.

Po zamknięciu 10 lekcji każdy z Uczestników ma możliwość skonsultowania 1:1 z prowadzącym własnego projektu wykonania własnej aplikacji wspomagającej wybrany proces biznesowy.

Praca indywidualna
2-3 tyg.
 • Praca w oparciu o materiały szkoleniowe.
 • Przygotowanie projektu własnej aplikacji
Spotkanie końcowe
3 godz.

Omówienie aplikacji przygotowanych przez Uczestników

 • Grupa poranna: 10:00-13:00
 • Grupa popołudniowa: 17:00-20:00

Tomasz Zarzyka

prowadzący

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Założyciel oraz CEO X-mart Group, firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi. Architekt systemów informatycznych (X-printi Solutions). Pasjonat Excela w zarządzaniu. Twórca autorskiej metody nauki MagiaExcela w trybie Watch&Learn.